Biodanza

                          English version


Biodanza betekent dans van het leven. Het is een weg naar zelfbewustzijn voor vitaliteit van lichaam en geest. Met het dansen gaan we het leven beleven met muziek en bewegen.

Biodanza is een manier om het brein en lichaam vitaal te houden. Lichaam en geest houden we onder andere vitaal met dansoefeningen op een plezierige, speelse en vriendelijke manier zonder dat we pasjes leren. Door de bewustwording tijdens het dansen kan je inzichten krijgen in de sterke en zwakke punten binnen in jou. Je schept kansen die je anders wellicht niet had gezien.

Iedereen mag zich vrij bewegen en het gaat dus niet om het maken van mooie danspasjes. Een goede conditie is niet vereist. Ieder beweegt op zijn/haar manier en wat mogelijk is.


     17,50

    90 minuten

     Agenda

    Hannie Burgmeijer

Meer info?
www.biodanza4happiness.nl


© Omana Scheveningen